Lektura i korektura

Lektura i korektura

Urednički pregled
Ulazi u paket za izadavanje eknjige Profesionalni pregled rukopisa sa uputstvima, savetima i preporukama za autora na nivou čitavog teksta, uz jasne napomene šta je neophodno uraditi da bi rukopis ispunio osnovne jezičke norme i bio valjan za objavljivanje.
Korektura
35 evro centi po šlajfni Ispravljanje potencijalnih slovnih i znakovnih grešaka u tekstu i usaglašavanje rukopisa s pravopisnim i gramatičkim osnovama, bez zalaženja u stilske ispravke.
Lektura i korektura
75 evro centi po šlajfni Gramatičko, pravopisno i stilsko ispravljanje i uređivanje teksta na nivou rečenice, prilagođavanje teksta duhu jezika uz predloge autoru o boljim jezičkim rešenjima i osnovnu korekturu.
Redaktura, lektura i korektura
1,25 evra po šlajfni Aktivan urednički rad na rukopisu uz punu saradnju s autorom, koji odlučuje o prihvatanju ili odbijanju svih predloga koji zadiru u strukturu, obim i ostale elemente celokupnog teksta, uz gramatičko i stilsko ispravljanje rukopisa, prilagođavanje duhu jezika i osnovnu korekturu.

NAPOMENA: Ukoliko ne želite usluge korekture, lekture ili redekture, a Vaše delo nije ispravno možemo delo izdati ali kao takvo se neće nalaziti u okviru naše aplikacije eKnjižara. I biće izdato pod imenom autora, a ne firme New Look Entertainment.