Cena izdavanja e knjige

Cena izdavanja e-knjiga je mnogo povoljnija u odnosu na štampana izdanja. Za minimalan tiraž od 500 primeraka za štampano izdanje, treba vam oko 1.700 evra. Potrebno je da imate sreće, i da izdavač prihvati da objavi vašu knjigu.

S druge strane, za izdavanje e-knjige potrebno vam je da imate rukopis i 149 evra! A za veoma kratak period vaša knjiga će biti plasirana u celom svetu putem najvećih onlajn marketa kao što su Google play i iTunes!

Paket za digitalno izdavanje knjiga

Standardni
149

-Uredničko čitanje, ako knjiga nije ranije izdavana
-Prebacivanje knjige u elektronski format
-Distribucija e-knjige na markete.
-Izveštavanje o prodaji.
-Uključuje maksimalno 30 grafičkih elemenata.